Meer Groene Warmte. Duurzaam en dichtbij.

Grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden en warmtebedrijf Samen Warm zijn bezig met de oprichting van een nieuw en zelfstandig groen warmtebedrijf: Meer Groene Warmte.

Meer weten? Mail naar info@meergroenewarmte.nl en wij nemen contact met u op!

Meerlanden stopt op dit moment ontwikkeling biowarmte installatie

Meerlanden heeft deze week besloten om op dit moment de ontwikkeling van een biowarmte installatie ten behoeve van Park Rijk (Haarlemmermeer) op haar bedrijfsterrein in Rijsenhout te stoppen. Door gewijzigde omstandigheden is het op dit moment niet verantwoord om de noodzakelijke investeringen te doen. De scherpe normen voor luchtemissies, de ontwikkelingen rond de aanscherping van stikstof beleid via de Wet natuurbescherming, het nationale maatschappelijke debat over biomassa en de inschatting van onzekerheden door potentiële leveranciers van een biowarmte installatie leiden tot het uitblijven van aanbiedingen of tot het uitbrengen van aanbiedingen die buiten de financiële ruimte vallen. Als gevolg van deze beslissing zal ook het geplande warmtenetwerk in Park Rijk niet worden aangelegd.

Lees persbericht

Achtergrond

In de groene energiefabriek van Meerlanden wordt met het inzamelen en verwerken van organische reststromen (zoals GFT) veel warmte gegenereerd die nog meer kan worden benut. Het nieuwe warmtebedrijf gaat de opgewekte duurzame warmte breder aanbieden en de capaciteit vergroten. Door verbeteringen aan te brengen in het technische proces kan de beschikbare warmte vertienvoudigd worden. Warmte met een hoge, stabiele beschikbaarheid, toekomstbestendig en geschikt om voor lange termijn afnemers van groene warmte te voorzien. Dit kunnen huishoudens en zakelijke afnemers zijn.

Groene alles-in-1 oplossing

Meer Groene Warmte is leverancier van duurzame warmte opgewekt uit regionaal beschikbare grondstoffen. Met Meer Groene Warmte maakt u gebruik van een lokaal warmtenetwerk via een alles-in- 1 oplossing: opwekken, distribueren en afleveren van duurzame warmte vindt plaats onder 1 dak.

Wat onderscheidt Meer Groene Warmte van bestaande warmteleveranciers?

  • Fossielvrije warmte wordt opgewekt uit continue beschikbare organische grondstoffen zoals GFT
  • Duurzaam en regionaal georganiseerd
  • Lokaal warmwaternetwerk dichtbij de bron

Waarom kiezen voor Meer Groene Warmte

  • Gegarandeerd duurzame warmte vanuit regionaal ingezamelde grondstoffen
  • Concurrerende leveringstarieven
  • Hoge leveringsbetrouwbaarheid: stabiele warmte en warm water op 70-90 graden
  • Onafhankelijk van de aardgasprijzen
  • Installatie is makkelijk inpasbaar in bestaande panden of woningen en nieuwbouw
  • Altijd inzicht in uw verbruik en met een overzichtelijke factuur